Indigo csoport

 

Ideiglenes szobor polisztirolból.
Az 1981-es „Ideiglenes szobor vattából” rekonstrukciója.
, Budapest – Berlin, 2009
Helyspecifikus installáció. Faváz, homokzsákok, polisztirol lapok, indigópapírral lefedett mennyezet, 350 x 350 x 350 cm.
Készítették: Bori Bálint, Lábas Zoltán, Sugár János, Stuttgart, 2009.

Temporary Sculpture Made of Polystyrene
Reconstruction of the 1981 “Temporary Sculpture Made of Cotton Wool”. Budapest – Berlin, 2009

Az eredeti verzió a Tendenciák című kiállítás-sorozat „Kemény és lágy” (Posztkonceptuális tendenciák) című kiállításához készült, amelyet Beke László rendezett. Óbuda Galéria, Budapest, 1981. április 14–30.

 

Az „INDIGO” mozaikszó az „INterDIszciplináris Gondolkodás” rövidítése. Ez volt az elnevezése azon művészeti kurzusok egyikének, amelyeket Erdély Miklós vezetett 1975-től haláláig. Az Indigo a nyolcvanas évek elején alakult át csoporttá, s mivel senki nem oszlatta fel, mind a mai napig létezik. A csoportban intenzíven foglalkoztak olyan témákkal is, amelyek az egyes művészeti feladatokon túlmenően az egyén felelősségének a kérdését vetették fel a társadalomban. A „társadalmi problémákra” való érzékenység egyik vonatkozásaként értelmezhető az 1980-as évek első felében az Indigo neve alatt terjesztett két szöveg is – a közkeletű nevén: Indigo békefelhívás és az Önkéntes Törvényhozó Testület Alapítólevele –, amelyek szűkebb vagy tágabb értelemben a korabeli nemzetközi békemozgalommal és annak eszméivel voltak összefüggésben. Az indigósok 1981-es installációja, az Ideiglenes szobor vattából a csoport első, a nukleáris veszéllyel kapcsolatos munkája volt. Mint minden munkájukat, ezt is közös megbeszéléseken készítették elő, amelyek során a mű értelmezésének körvonalai is kirajzolódtak – sokszor laza képzettársítások révén. Az atomfelhő stuttgarti, a Subversive Practices kiállításon bemutatott, aktualizált verziójának elkészítését szintén hosszú előkészítési folyamat előzte meg. A weben zajló eszmecsere kivonata, vagyis a megvalósult mű értelmezéséhez is támpontokat nyújtó elképzelések az ebből az alkalomból készített fanzinban olvashatók. A Trafóban kiállításra kerül a fanzin mellett az Indigo Emléklap, melyen a két szobor képe egymás mellett látható.